Lyssna

Nyheter

Några saker att tänka på när du vistas vid våra sjöar

2016-06-28

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för hundar och fiske i våra sjöar

Skåneleden öppnas snart i Rolsberga

2016-06-28

När nya E22:an drogs, hamnade Skåneleden (Nord-Sydleden) i ett tomrum i Rolsberga. Leden här har därför varit avstängd. Nu pågår arbete med röjning och markering för fullt. Om ett par veckor är vi klara att öppna upp denna vackra och spännande etapp!

40 km/h i tätbebyggda områden

2016-06-27

Under vecka 26 påbörjas arbetet med att sänka hastigheten i kommunens tätbebyggda områden. Först ut att få 40 km/h som bashastighet är områdena Broslätt, Karlarp, Bokeslund/Bokehall, Örnakärr och Södra Munkarp.

Mittskåne Vatten fick rätt

2016-06-23

Mittskåne Vatten fick rätt i samtliga mål i Mark- och miljödomstolen.

Godkänt badvatten vid alla kommunala badplatser

2016-06-23

Enligt den senaste mätningarna har kommunens sex badplatser tjänligt vatten. Under badsäsongen tas badvattenprover var fjärde vecka vid våra badplatser.

Förändring av maxtaxa klubbades av fullmäktige

2016-06-23

Kommunfullmäktige beslutade igår att höja maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen. Orsaken till höjningen är minskade statsbidrag. Den nya taxan träder i kraft den 1 juli.

Fler nyheter
Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp